biganə

biganə
sif. <fars.> Yad, yabançı, özgə, tanış olmayan. Biganə adam. – Bu tədbir ilə mülki-İran tayfeyi-biganənin hücumundan məhfuz qaldı. M. F. A.. // İs. mənasında. Derlər səni eşqə mübtəlasan; Biganələr ilə aşinasan. F.. Nə baxırsan oğrun-oğrun; Mənə biganələr kimi. X. Q.. Biganələrlə çünki olub aşina o gül; Ey kaş, olmayaydım əzəldən mən aşina. S. Ə. Ş.. Biganəsən, olmaz məni görmək sənə qismət! A. S.. // Zərf mənasında. Bir zaman, doğrudan da, xəyali bir məhəbbətlə sevdiyi qızın iztirab və göz yaşlarına qarşı Səlimi biganə və laqeyd baxa bilməzdi. M. İ.. Direktor burada heç bir səhv görmədiyindən, sədrin baxışlarını da çox biganə qarşıladı. M. Hüs.. Odunçuoğlu məclisi görməyirmiş kimi, biganə bir halda qapı ağzında dayandı. . . Ə. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Bigan — Bigan, Stadt u. Hauptort eines Districtes auf der Insel Manila …   Pierer's Universal-Lexikon

  • bigan — bigan(e see begin and bego …   Useful english dictionary

  • biganələnmək — f. Biganə olmaq, yad olmaq, yadlaşmaq. Salıbdır meylini yarım kuyinə; Əqlü huşum məndən biganələnmiş. M. V. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biganəgi — f. biganəlik, yadlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • biganəlik — is. Yadlıq, yabançılıq. Şahım, nəzər et məni gədayə; Biganəlik etmə aşinayə! F.. Xalqla dövlət arasında ədavətin, biganəliyin əsil səbəbi ruhanilərdir. M. F. A.. <Ulduz> ürəkləri ilə dodaqları arasında daima bir ayrılıq, bir biganəlik… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bígan — see bíegan …   Old to modern English dictionary

  • biganə — f. 1) yad adam, özgə; 2) əlaqəsiz, əlaqəsi olmayan; 3) maraqlanmayan; 4) xarici, yabançı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bigane — bigan(e see begin and bego …   Useful english dictionary

  • Duty to rescue — Tort law Part of the …   Wikipedia

  • Jizi — Chinese name Traditional Chinese 箕子 Simplified Chinese 箕子 …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”